Szakterületek


Francois de Salignac de la Mothe-Fénelon

„Kedveltesd meg magad az idegen nemzetek fiaival, a kereskedés szabályai legyenek állandóak, tedd azokat egyszerűvé és könnyen alkalmazhatóvá. Szoktasd népedet ahhoz, hogy kitartóan ragaszkodjanak ők is ezekhez. Mindenekfölött azonban: sose erőltesd rá saját nézeteidet a kereskedés mikéntjére. A kereskedelem olyan, mint az a folyó, amelynek ha folyását eltéríted, kiszárad az.”

Szakterületek

Személyre szabott, diszkréción és konzultáción alapuló jogi szolgáltatást biztosítok minden ügyfél számára.
Speciális szakterületet érintő ügyekben a megfelelő szakértő kolléga bevonását javaslom.

Munkámat magyar és angol nyelven is vállalom.
Hiszek a hatékony és gyakorlatias megközelítésben.
Cégek jogi képviseletét tartósan ellátom.

Cégeljárás

Cégalapítás, cégmódosítás, üzletrész átruházás, cég átalakulás, egyesülés, szétválás, végelszámolás és az ezen ügyekhez kapcsolódó jogi tanácsadás

Cégek állandó jogi képviselete

Legfőbb szerv (pl. taggyűlés) döntéseihez jogi tanácsadás, szindikátusi szerződés szerkesztése, cégváltozások átvezetése a cégnyilvántartásban, ügyfél partnereivel kötendő szerződések szerkesztése, jogi szempontú átnézése, ügyfél késedelembe esett partnereivel szembeni fellépés (fizetési felszólítás, FMH, végrehajtás), peres és nem peres képviselet bíróság és hatóságok előtt

(Kül)kereskedelmi jog

Belföldi vagy országhatárokat átlépő kereskedelmi tevékenységhez szükséges jogi szolgáltatás nyújtása, szerződések szerkesztése, jogi tanácsadás és peres, nem peres képviselet akár külföldön is (pl. ügynöki vagy disztribúciós megállapodások, franchise és licencia szerződések, raktározási, üzemeltetési, létesítménygazdálkodási szerződések)

Fuvarozási, szállítmányozási jogterület

A szárazföldi (közút, vasút), vízi (folyami, tengeri) és légi forgalomban történő árumozgatási tevékenységhez szükséges jogi szolgáltatás nyújtása, szerződések szerkesztése, jogi tanácsadás és peres, nem peres képviselet akár külföldön is

Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések

Ingatlan adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, ingatlanon jog alapítása okirat, telekalakítási megállapodás, bérleti szerződés szerkesztése és teljes körű ügyintézés (képviselet a földhivatal és a NAV előtt)

Öröklési jog

Öröklési szerződés, végrendelet, halál esetére szóló ajándékozás, rendelkezés várt örökségről, lemondás az öröklésről szóló szerződések szerkesztése, képviselet hagyatéki tárgyaláson és hagyatéki perben