Igenis, elviheti a végrehajtó az adó-visszatérítést!