Az új tulajdonostól is kérhetik a közös költség hátralékát

A felhőből is kilophatják adatainkat
2017-08-24
Székhelyszolgáltatás bejelentése – Szeptember 29-ig kell az adatokat közölni
2017-09-29
Kellemetlen meglepetésként akár perhez is vezethet a társasház és az új tulajdonos között, ha a lakás megvásárlása után derül ki, hogy az előző tulajdonos közösköltség-tartozást hagyott hátra.

Viszonylag gyakran előforduló probléma, amikor az adásvételt követően derül ki, hogy az előző tulajdonos tartozást hagyott hátra. Ilyenkor felmerül a kérdés, a társasház kitől követelheti a hátralékot.

A szakemberek szerint a törvény nem tartalmaz egyértelmű útmutatást erre az esetre, illetve a bírósági joggyakorlat sem egységes, mert három különböző értelmezés alakult ki. Az egyik álláspont szerint a közösköltség-hátralék csak a korábbi tulajdonostól követelhető. A közösköltség-fizetési kötelezettség akkor keletkezik, amikor valaki tulajdont szerez a társasházban. Így ez a tulajdonos személyéhez tapad, és nem a tulajdonrészhez.

A másik vélemény alapján a közösköltség-tartozás az új tulajdonostól követelhető, mert ez a közös tulajdonhoz és nem a tulajdonos személyéhez tapad. A működési költségeket a mindenkori tulajdonosok kötelesek biztosítani, a vásárlást követően pedig az új tulajdonostárs lép az előző helyébe. A harmadik álláspont alapján pedig a társasház a tartozást mind az új, mind a korábbi tulajdonostól követelheti.

Közösen hozzák a szabályokat

A társasház a tulajdonközösség egy sajátos formája. Alapvető jellemzője, hogy a tulajdonostársak egyszerre bírnak a tulajdonukban lévő lakással vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséggel, és ehhez kapcsolódóan a társasházi közös tulajdonból meghatározott hányadrésszel is. Közös tulajdonba kerülnek mindazok az épületrészek, épületberendezések, helyiségek, amelyek nem képeznek külön tulajdont. A közös tulajdonú épületrészek fenntartásának költségei vannak, és felmerülhetnek a közös tulajdont érintő rendkívüli kiadások is. A közös költség megfizetése a tulajdonostársakat terheli. Ezeket a társasház szervezeti és működési szabályzata, valamint a közgyűlési határozatok állapítják meg.

Kérjünk igazolást a szolgáltatóktól is

Megoldás lehet az ilyen helyzetek elkerülésére a vevő számára, hogy minden esetben megkövetelje az eladótól a közösköltség-tartozás alóli mentesség igazolását. Ajánlatos hasonló okmányt beszerezni a közműszolgáltatóktól is, amely szintén azt igazolja, hogy nincs felhalmozott tartozás. A közös képviselő tulajdonosváltozás esetén – a tulajdonostárs kérésére – köteles írásbeli nyilatkozatot adni a közösköltség-tartozásról. Ha tartozás áll fenn, a nyilatkozatban a hátralék összegét is meg kell jelölni.

A vevő kikötheti tartozás esetén, hogy azt a teljes vételár kifizetése előtt, vagy a birtokba adásig rendezni kell, ellenkező esetben akár a szerződéstől is elállhat.

Forrás: BAMA – a Baranya megyei hírportál